CERTYFIKATY / REFERENCJE:

Wspólnotowe Świadectwo Żeglugi Śródlądowej
Wg obecnie obowiązujących przepisów tj. wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego z roku 2006 dokumentem upoważniającym do poruszania statkiem pasażerskim po wodach śródlądowych, jest Wspólnotowe Świadectwo Żeglugi Śródlądowej:

Artykuł 2 Zakres zastosowania
1. Zgodnie z art. 1.01 załącznika II niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do następujących jednostek:
a) statków o długości (L) 20 metrów i dłuższych;
b) statków, dla których iloczyn długości, szerokości i zanurzenia jest nie mniejszy niż 100 m3.
2. Zgodnie z art. 1.01 załącznika II niniejsza dyrektywa ma również zastosowanie do następujących jednostek:
a) holowników i pchaczy przeznaczonych do holowania lub pchania jednostek, o których mowa w ust.1 lub urządzeń pływających lub przesuwania takich jednostek lub urządzeń pływających w sprzężeniu burtowym;
b) statków przeznaczonych do przewozu ponad 12 pasażerów, nie licząc załogi;
c) urządzeń pływających.

Artykuł 3 Obowiązek posiadania świadectwa:
1. Jednostki pływające po śródlądowych drogach wodnych Wspólnoty wymienione w art. 1 muszą posiadać:
a) podczas pływania po drogach wodnych rejonu R:
- świadectwo wystawione zgodnie z art. 22 zrewidowanej Konwencji o żegludze na Renie;
- albo wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej wystawione lub odnowione po 30 grudnia 2008 r. poświadczające całkowitą zgodność jednostki, bez uszczerbku dla przepisów przejściowych załącznika II rozdział 24, z wymogami technicznymi określonymi w załączniku II, co do których stwierdzono, że są one równoważne z wymogami technicznymi określonymi na podstawie wyżej wymienionej konwencji, zgodnie z obowiązującymi zasadami i procedurami; b) podczas pływania po innych drogach wodnych — wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej w odpowiednich przypadkach wraz ze specyfikacją, o której mowa w art. 5.

Z powyższych artykułów wynika obowiązek posiadania świadectwa wspólnotowego przez wszystkie statki zabierające na swój pokład więcej niż 12 pasażerów.

Takie świadectwo po wnikliwych badaniach i nadzorze Komisji Inspekcyjnej przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej posiadają nasze jednostki.
>>pobierz tekst Świadectwa (.pdf)

OPINIE

Poza unijnym świadectwem, które potwierdza iż statek spełnia wymagania bezpieczeństwa i został zbudowany zgodnie z Dyrektywą Unijną, nasza jednostka została przetestowana pod względem manewrowości i użyteczności przez instytucje:

 

Linki do dokumentów: 

 

Firma ALUMILEX GDYNIA istnieje na rynku od 1994 roku. Produkcją katamaranów zajmujemy się od początku 2006 roku, jednak od 1994 roku produkujemy konstrukcje aluminiowe i stalowe w szerokim zakresie. Od tamtego czasu zdobyliśmy wielu stałych klientów wśród firm, instytucji i osób prywatnych. Od początku działalności zajmujemy się wszelkimi konstrukcjami z aluminium i stali nierdzewnej.

Copyright: Alumilex Gdynia. Projekt i realizacja: PodisPromotion